fbpx

Krocan divoký

Divoký krocan (morka divoká) původně sídlil v Mexiku a ve východních a jižních oblastech Severní Ameriky. Dnes však je již na mnoha místech vyhuben, protože jej pro chutné maso lidé odedávna velmi náruživě loví. Krocan je největší kurovitý pták, jeho velikost je 90 až 120 cm, samice je však menší a nemá tak výrazné kožní laloky na hlavě a na krku. Samec má peří s bronzovým leskem, hlava je neopeřená, modře zbarvená, s velkými červenými laloky a výrůstky.

Hlas – Velmi nápadné hlučné „hudrování“ a jiné hlasy, známé z domácích chovů.

Prostředí – Krocan divoký obývá lesnatá místa. Má však rád oblasti, kde jsou v blízkosti i travnaté plochy zarostlé křovinami nebo i pole.

Chování – Potravu hledá na zemi – jsou to žaludy, různá semena, ale i hmyz, z něho zejména kobylky. Vychází však za potravou i na pole, kde spásá kukuřici a obilí. Mimoto se živí i ovocem a různými bobulemi. Zimu snáší dobře, zvlášť nepříznivá období trvající třeba i týden dovede překonat v sedě na stromě úplně bez pohybu, přičemž čerpá energii z tělního tuku. Pohybuje se raději chůzí nebo rychlým během, i když dokáže v nouzi letět do spásných lesních houštin třeba i kilometr daleko. Také na noc vyletuje hřadovat na stromy.

Rozmnožování – Už koncem února začínají krocani tokat. Na tokaništi tančí vždy několik hudrujcích krocanů, kteří roztahují ocas, čepýří se a nafukují zcela tak, jak to dělají domácí krocani na našich dvorech. Někdy při tokání zápasí rozvášnění soci tak zuřivě, že to jeden z nich zaplatí životem. Vítězný samec má obvykle 2 až 4 slepice, vzácněji i více. Po námluvách si krůta vyhledá někde v lese odlehlejší místo, kde do prostého důlku trochu vyloženého listím snese 10 až 15 vajec (starší slepice i 20), světle okrových až světle hnědavých, zdobených tmavšími skvrnami a tečkami. V oné době se již ovšem krocan o svou slípku nestará, a tak celých 26 až 28 dní sedí krůta na vejcích sama. Mladí krocani se živí různým hmyzem, drobnými měkkýši, pavouky, mladými výhonky, listy rostlin apod. Rychle rostou, jako u všech kurů, a za 14 dnů již vzlétnou.


krocan divoký / morka divoká