fbpx

O nás

Činnost naší rodinné farmy navazuje na dlouhodobou tradici, sahající až k přelomu 18. a 19. století. Důkazem oné doby hospodaření rolníka na vesnici je i původní dochované stavení roubené chalupy. Několik generací předků tu obdělávalo půdu a chovali hospodářská zvířata, jako hlavní zdroj obživy.

Prarodiče zde hospodařili v letech 1930 až 1964, pak nuceně předali hospodaření na bezmála 30 let družstvu a státnímu statku. Od roku 1993 znovu přebírá žezlo malé, rodinná farma a s ní spojené soukromé hospodaření v podobě chovu prasat a skotu. Své místo tu dostává i pěstování obilí na necelých osmi hektarech půdy.

Postupem času dochází k rekonstrukci a vystavění nových hospodářských objektů a zařízení.

Celkový vývoj země, státní politika, konkurence a dotační politika EU nepříliš dobře zasahuje českou vesnici a dochází k úpadku zájmu o zemědělství. V roce 2010 tedy přistupujeme k radikálnímu přehodnocení klasického fungování zemědělského podnikatele a vydáváme se dalším směrem. Mezi naše plány patří zatraktivnit vesnici, která upadá. Začínáme se zabývat chovem exotických (netradičních) zvířat z pohledu zemědělce.

Všechna zvířata na farmě chováme celoročně venku, v přírodě, v souladu s jejich přirozenými potřebami. Dbáme především na welfare (pohodu) zvířat. Díky tomu jsou zvířata v dobré zdravotní kondici a zvěrolékaře skutečně potřebují jen při úrazu, nebo při povinných a preventivních zdravotních kontrolách.

Všechny pastviny jsou bezpečně oploceny, aby nedošlo k přenosu nákazy. Jedná se tedy o uzavřený chov. Nepoužíváme žádná koncetrovaná krmiva. Zdrojem potravy se stává pouze pastva a v zimním období kvalitní seno a jádro. Nehnojíme průmyslovými hnojivy a půda dostává živiny přirozeným způsobem od zvířat.

Zvířata na farmě chováme bez kontaktu s léčivy, hnojivy a chemickými postřiky. Znáte vždy původ a stáří zvířete. Samozřejmostí se stává bezpečnost před nákazou.

Důvodem pokračovaní rodinné farmy s agroturistiskou je celoživotní kladný vztah k přírodě, zvířatům a venkovu. V rámci posunutí se v osobním rozvoji a načerpání nových poznatků se zrodil nápad vybudovat v roce 2020 spolek Zoopark jeleni Homole, z.s.

Rádi bych celou farmu zpřístupnili pro turisty, rodiče s dětmi,školy, školky a pro vzdělávání studentů středních i vysokých škol , zaměřených v oboru. A nabídli tak novou atraktivnější, možnost vždělávání.